Engineers - Mechanical Design

20/10 - Bergen - Framo AS - Responsibility for complete 3D models in Creo. Proficient in the use of Creo or other 3D tools. Framo is a pump manufact[...]...

Prosjekteringsingeniør - region Syd

20/10 - Tønsberg - JM - God erfaring med prosjektering i 3D, fortrinnsvis i programmet Revit. JM Norge - region Syd dekker Telemark, Vestfold og[...]...

Software Engineer

20/10 - Kristiansand - Top Temp Bemanning AS - Erfaring innen bildebehandlingsteknikker, mønstergjenkjenning og maskinlære (neural networks), 3D modellering (3ds Max, [...]...

BIM-tekniker / Kalkulatør

20/10 - Oslo - Con-Form - Bistå tilbudsleder med 3D modellering, kalkulasjon og forespørsler. Erfaring fra 3D modellering, men opplæring vil bli g[...]...

TEKNISK KOORDINATOR

20/10 - Oslo - Centerpoint - Inngående erfaring i bruk av ulike verktøy for tegningsproduksjon og dokumenthåndtering, herunder også 3D visualiserings[...]...

Freelance fotograf Oslo

20/10 - DIAKRIT International LTD - Med våre dyktige fotografer, cloud-basert programvare, 2D og 3D planløsning tjenester, bilderedigering og retusjering, l[...]...

Staff Verification Engineer

20/10 - Trondheim - ARM Ltd. - Our Mali? Graphics Processors (GPUs) have an advanced, highly programmable architecture for accelerating 2D and 3D graph[...]...

Design and Method Engineer

19/10 - CERN - 3D & 2D technical drawing:. Proven hands-on experience in working with 3D parametric computer-aided design tools, pr[...]...