[Recep?ní] Recep?ní v tane?ním studiu

20/10 - Praha 10 - Tereza Seidlová - Hledáme do zajetého tane?ního studia ve Vr?ovicích je?t? jednu recep?ní (jednu u? máme, tak aby se st?ídaly na sm?nách).[...]...

Portýr

20/10 - Praha 6 - INDUS, spol. s r.o. - Popis vykonávané práce: Do hotelu v Praze 6 hledáme zam?stnance s komunikativní AJ. Práce mo?ná na HPP i na DPP, vhodné [...]...

ODBORNÝ REFERENT KONTROLY - INTERNÍ AUDITOR

20/10 - Praha 2 - V?eobecná fakultní nemocnice v Praze - V?eobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, p?ijme: ODBORNÉHO REFERENTA KONTROLY - INTERNÍH[...]...

HR Process Expert

20/10 - Praha - Popis pozice: Po?adujeme: Do you have any experience from HR processes and would you like to move on? Are you interested[...]...

Recep?ní

20/10 - Praha - Advokátní kancelá? Bro? & Sokol & Novák s.r.o. - Popis práce Hledáme do svého týmu recep?ní. Pracovní náplní je zejména zaji?t?ní plynulého chodu recepce AK, p?ijímání t[...]...

Marketingový asistent - produk?ní

20/10 - Praha 10 - Dek - Plánování, p?íprava a realizace marketingových aktivit Správa POS materiál? (výb?r, objednávky, evidence, distribuce) Ko[...]...

Asistent/ka - Koordinátor/ka dou?ování.

20/10 - Praha - Dou?ování Populo, s.r.o. - Asistent/ka - Koordinátor/ka dou?ování. Roz?i?ujeme pobo?ky a hledáme n?koho, kdo by k nám perfektn? zapadl. Pot?ebujeme[...]...