Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykolog

29/06 - Kleppestø - Askøy kommune, Origo Askøy - Psykolog/psykologspesialist med norsk autorisasjon. Det er ledig fast stilling som psykolog i etablering av nytt Fact un[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Fast stilling som psykolog ved seksjon TIRe/Psykosepoliklinikk

15/07 - Kjeller - AHUS KJELLER POLIKLINIKK DPS - Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe) har 22 behandlerstillinger med 3 psykologspesialister/7 psykologer, psykiat[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykolog

03/08 - Drammen - Helsefremmende tjenester 0-100 avd. 4, Drammen kommune - Vi har ledig en fast 100 % stilling og ett års vikariat i 100% stilling som psykolog i familieteam avdeling Konnerud, D[...]...

<

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykologspesialist/psykolog

19/07 - null - Sykehuset Østfold - Har du et håp om å finne en jobb der du kan være trygg på at du kan mene og si det du tror på? Drømmer du om en jo[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykolog/PP-rådgiver

10/07 - Haugesund - HAUGESUND KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) dekker kommunene Haugesund, Sveio og Utsira. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt i[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykolog - Kompetansesenter for SIFER

19/07 - Tromsø - UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF SPESIALPSYKIATRISK AVDELING ÅSGÅRD - SIFER/KPS Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og ruskli[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykologspesialist/psykolog

13/07 - Grimstad - SØRLANDET SYKEHUS HF DPS ØSTRE AGDER POLIKLINIKK GRIMSTAD - DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psyk[...]...

<

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykologspesialist/psykolog

21/07 - Sarpsborg - SYKEHUSET ØSTFOLD HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK SARPSBORG - Er du psykologspesialist eller psykolog og har lyst til å arbeide med barn og ungdom i et godt, tverrfaglig kollegium b[...]...

Inserisci il tuo indirizzo email per consultare questa offerta

 

Premendo sul tasto di invio dichiari di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento sulla privacy

Psykologspesialist/psykolog

18/06 - Sola - Sola DPS poliklinikk - Psykologspesialist eller erfaren psykolog påbegynt spesialistløp innenfor klinisk voksenpsykologi. Stillingen som psyk[...]...